….MEF-SLOSPE
Náš príbeh sa začal písať v roku 2000, kedy nemecký obchodník s drevom, Egon Mertins, založil firmu MEF-SLOSPE s. r. o. Postupom času sa k nemu pripojila ekonómka Ing. Marta Demeterová, ktorá svojimi ekonomickými vedomosťami prispela k zjednodušeniu chodu firmy.
Predmetom našej podnikateľskej činnosti je obchod s drevom a drevenými výrobkami, ktoré nakupujeme nie len na Slovensku ale tiež v Nemecku i v Poľsku a ďalej vyvážame aj za hranice Európy.
V aktuálnej dobe pôsobí na trhu niekoľko desiatok firiem s obchodnou činnosťou s drevom. Napriek tomu sa naša spoločnosť dokáže v rámci konkurencie presadiť svojou cenovou politikou, kvalitnými službami a profesionálnym prístupom v danej činnosti.

Naša spoločnosť má taktiež organizačnú zložku v Poľsku so sídlom v Rzeszove
w

SME DRŽITEĽOM FSC® CERTIFIKÁTU
Forest Stewardship Council® (FSC®) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie svetových lesov.

l